НОВИНИ

     Кои сме ние?

Християнска църква
"Царството на Бога"
             Видин


Create your own web pages in minutes...
"Словото на настоящата истина"
Kingdom message.net  2013 Vidin
Kingdom message.net
МАТЕРИАЛИ
         ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ
                    ВИДИН 2013

                       23 - 25 АВГУСТ 2013


        Първа сесия

        Втора сесия

        Трета сесия

        Четвърта сесия

        Събрание на градската църква

      
Слушайте други послания от Крум Крумов
Kingdom message.net  2010-2014 Vidin