Create your own web pages in minutes...
Kingdom message.net
"Словото на настоящата истина"
МАТЕРИАЛИ
НОВИНИ

АВС курс 1
mp3
Kingdom message.net  2010-2020
АВС курс 2

pdf
Уроците АВС се излъчват във Фейсбук канала
kingdommessage.net
  1. Принципи на миграция
  2. Инжeнерни детайли
  3. Апостолски хора
  4. Помазанието на Илия
  5. Отвъд твоята мярка
  6. Молитва - всякаква молитва
  7. Езавел
  8. Фалшивата църква
  9. Истинската църква
10. Харизматичната църква
11. Изкривената църква
12. Църква с нарушени функции
13. Богоцентрираната църква
14. Поставеният човек - принципи
15. Втори човек - принципи
16. Съвършената църква
17. Мъдрост
18. Реформация
19. Теоретичната църква
20. Апостолско оценяване
21. Самарийската църква
22. Какъв си в дома
23. Два модела водачество
24. Неакуратен поставен човек
25. Оскверняване на храма
26. Лъжебратя
27. Корей
28. Религиозният дух
29. Асирийски дух
30. Авесалом и Адония
31. Абортиране на видението
32. Домът на Михей
33. Нечистата църква
34. Фалшивото пророческо измерение
35. Смесено вино
36. Управление посред вашите врагове
37. Апостолско синовство
38. Почиващата църква
39. Принципи за преуспяване
40. Изграждане на крепостта
41. Пропускане деня на посещението
42. Неправилен градеж