НОВИНИ

     Кои сме ние?

Християнска църква
"Царството на Бога"
             Видин


Create your own web pages in minutes...
"Словото на настоящата истина"
Kingdommessage.net  2014 Vidin
Kingdom message.net
МАТЕРИАЛИ
Други конференции
        
        Първа сесия                               Пета сесия

        Втора сесия                                Шеста сесия

        Трета сесия                                Седма сесия

        Четвърта сесия                           Осма сесия
                                                         /Събрание на градската църква/

      
Kingdom message.net  2010-2014 Vidin
Международна християнска конференция 2015