Create your own web pages in minutes...
Kingdom message.net
"Словото на настоящата истина"
МАТЕРИАЛИ
Kingdom message.net  2010-2011 Vidin
НОВИНИ

mp3
                                        Послания на пастор Крум Крумов    
Бащинство 1
Бащинство 2
Бащинство 3
----------------------------------------------------
Посещение и отделяне 1
Посещение и отделяне 2
Посещение и отделяне 3
----------------------------------------------------
Църквата като хляб 1
Църквата като хляб 2
Църквата като хляб 3
Църквата като хляб 4
----------------------------------------------------
Чуване, приемане и покорство 1
Чуване, приемане и покорство 2
----------------------------------------------------
Концептуално спасение
----------------------------------------------------
Посетени градове чрез съградени синове
----------------------------------------------------
Създадени да покажем превъзходството на Бог 1
Създадени да покажем превъзходството на Бог 2
----------------------------------------------------
Посланието - откровение, принципи и инструкции
----------------------------------------------------
Видението за Царството на Бога
----------------------------------------------------
Какво е праведност?
----------------------------------------------------
Пречки за духовно бащинство
----------------------------------------------------
Три нива на комуникация
----------------------------------------------------
Изграждане на дълбок духовен живот 1
Изграждане на дълбок духовен живот 2
Изграждане на дълбок духовен живот 3
----------------------------------------------------
Поучението на апостолите
Общението
Преломяването на хляба
Молитвите
Любовта 'Agape' 1
Любовта 'Agape' 2
Любовта 'Agape' 3
Любовта 'Agape' 4
Любовта 'Agape' 5
Любовта 'Agape' 6
------------------------------------------------------
Рождество 2010
Три неща, чрез които се храним
Истината за първия плод
Духът на Йосия
------------------------------------------------------
Разбиране за времето 'кайрос' 1
Разбиране за времето 'кайрос' 2
Разбиране за времето 'кайрос' 3
-----------------------------------------------------
Богат - беден 1
Богат - беден 2
----------------------------------------------------
Духовно бащинство 1
Духовно бащинство 2
Духовно бащинство 3
----------------------------------------------------
Три източника на заблуда
Живеем в седмия ден
Загубена чувствителност
Загубена чувствителност 2
Силата на примера
Развитие в разбирането на Божията воля
----------------------------------------------------
Влизане в Божията почивка 1
Влизане в Божията почивка 2
Влизане в Божията почивка 3
----------------------------------------------------
Апостолската църква и Славата на Бог
---------------------------------------------------
Процес на оформяне на Христос в нас
Процес на оформяне на Христос в нас 2
--------------------------------------------------
Смирение и царуване
Култура създаваща царе
--------------------------------------------------
Принципът 'Ihad' и Славата 1
Принципът 'Ihad' и Славата 2
Принципът 'Ihad' и Славата 3
Принципът 'Ihad' и Славата 4
Принципът 'Ihad' и Славата 5
Принципът 'Ihad' и Славата 6
Принципът 'Ihad' и Славата 7
---------------------------------------------------
Рождествена служба 2011
Kingdom message.net  2010-2014 Vidin