НОВИНИ

     Кои сме ние?

Християнска църква
"Царството на Бога"
             Видин


Create your own web pages in minutes...
"Словото на настоящата истина"
Kingdom message.net  2014 Vidin
Kingdom message.net
Притчата за Сeяча и почвите

Пастор Димитър Бонев, 32.9 MБ,  Аудиоформат MP3 (.mp3),
18.02.2018 г. / 01:11:56

Свали    Назад
<bgsound src="http://kingdommessage.net/files/mp3 poslania/2018 Razni/pzsip.mp3" loop=true>
МАТЕРИАЛИ